Η ιστοσελίδα www.playsports.gr είναι η διαδικτυακή παρουσία της ατομικής εταιρίας της κ. Λεμονιάς Λάμπρου κάτω από την διακριτική ονομασία “Playsports”.

(ΑΦΜ: 129236263, Γ΄ΔΟΥ Πατρών)

Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αυλίδος 43 στα Ζαρουχλεΐκα, Πάτρα (Τ.Κ.: 26332, Τηλ.:2613021320 – Κιν.: 6908348371)

 

Η “Playsports” προσπαθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Η δημιουργία του συγκεκριμένου ιστοτόπου σηματοδοτεί την έναρξη μιας προχωρημένης φόρμας επικοινωνίας μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της. Αυτό το σάιτ προορίζεται για όλους τους χρήστες του ίντερνετ που θα θελήσουν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας.

Η “Playsports” στοχεύει στην άμεση και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πολιτών της και λειτουργεί συνεχώς με υπευθυνότητα κατά την πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και αναπτύσσει εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της.

Οι παρόντες όροι συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιεί οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων όρων στο βαθμό που μια τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρέαζε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις οποιουδήποτε μέρους, ούτε θα επηρεάσει οποιεσδήποτε εκπληρωμένες καταστάσεις.

Οι χρήστες του ιστότοπου αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους, συμφωνούν μαζί τους και δεσμεύονται να συμμορφωθούν με αυτούς. Πιστεύουμε ότι έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε πάντα τους πελάτες μας ενημερωμένους και ασφαλείς. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή και να κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία των προϊόντων της εταιρείας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί να δώσετε το πλήρες όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, τον αριθμό σταθερού σας (ή οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου καθορίσετε), τη διεύθυνση email σας και, σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας πιστωτική κάρτα ως μέθοδο πληρωμής, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας σας.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) του Ν. 2472/1997, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία που έθεσαν οι πελάτες μας και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή πουλήσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός από την περίπτωση που ξεκινήσει μια νομική διαδικασία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή σύμφωνα με άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκαλυφθούν στη σχετική τράπεζα (δηλαδή στον αριθμό της πιστωτικής κάρτας για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή πληρωμής.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικά σήματα.

Ο συνολικός σχεδιασμός, τα κείμενα, τα στοιχεία του γραφικού σχεδιασμού, η επιλογή και οι ρυθμίσεις του ιστότοπου αποτελούν στοιχεία της εταιρείας “Playsports” και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σε κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει το λογότυπο “Playsports” είναι είτε εμπορικό σήμα είτε σήμα κατατεθέν και χρησιμοποιείται εδώ κατόπιν άδειας που δίδεται από τους αντίστοιχους κατόχους τους.

Οι φωτογράφοι ή οι καλλιτέχνες που δημιουργούν και υποβάλλουν μοναδικά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τη διάταξη 2§1 της Σύμβασης της Βέρνης, το άρθρο 2§1 Νόμος 2121/1993 όπως ισχύει και σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 ΕΚ, συμφώνησαν να μεταφερθούν αυτόματα (σύμφωνα με άρθρο 32 § 2 Νόμος 2121/93 όπως ισχύει) για την «Εταιρεία» το οικονομικό συμφέρον και το σύνολο των δικαιωμάτων και παροχών που απορρέουν από κάθε φωτογραφία που δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει το άνευ όρων δικαίωμα εκμετάλλευσης τα συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναπαραγάγει, να ενσωματώσει και να διαδώσει τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΠΟΔΙ, η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 3184 / 2003- Έκδοση Εφημερίδας Ελληνικής Κυβέρνησης Α΄ 228 / 26.09.2003, άρθρο 12 της Συμφωνίας TRIPS για τις πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο, η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2290/1995-Εφημερίδα Ελληνικής Κυβέρνησης Τεύχος Α΄ 28, καθώς και άρθρο 6 της οδηγίας 93/98 / ΕΟΚ του Συμβουλίου.

  1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ

Οι δυνατότητες του προϊόντος και άλλες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες ακολουθώντας τον οδηγό αναζήτησης που παρέχεται στον ιστότοπο μας και κάνοντας κλικ στο όνομα / τον κωδικό του σχετικού προϊόντος.

  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστοτόπου αποτελούν μια συμφωνία απομακρυσμένης πώλησης που διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να συνάψει έγκυρη παραγγελία υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανό άτομο σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα (δηλαδή είναι 18 ετών και άνω και δεν υπόκειται σε δικαστική κηδεμονία όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών πώλησης). Εκπρόσωποι νομικών οντοτήτων μπορούν επίσης να κάνουν παραγγελίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον επιβλέποντα ή τον κηδεμόνα οποιαδήποτε εντολή που έχει γίνει από άτομα που αποκλείονται νομικά από τη σύμβαση. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελούν μια συμφωνία απομακρυσμένης πώλησης που διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να συνάψει έγκυρη παραγγελία υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανό άτομο σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα (δηλαδή είναι 18 ετών και άνω και δεν υπόκειται σε δικαστική κηδεμονία όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών πώλησης). Εκπρόσωποι νομικών οντοτήτων μπορούν επίσης να κάνουν παραγγελίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον επιβλέποντα ή τον κηδεμόνα οποιαδήποτε εντολή που έχει γίνει από άτομα που αποκλείονται νομικά από τη σύμβαση.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να κάνετε μια παραγγελία, απαιτούνται τα ακόλουθα:
(α) συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης

(β) την άνευ όρων αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και αυτών των όρων χρήσης Για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες μας που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα, η “Playsports” προσφέρει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής:

Πληρωμές με λογαριασμό PayPal
Με τραπεζικό έμβασμα
Χρεώνοντας την πιστωτική σας κάρτα μέσω του ιστότοπου της Τράπεζας Πειραιώς.
Αντικαταβολή

Η “Playsports” έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Είναι σημαντικό να υποβάλετε με ακρίβεια τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση email.

Μέσω της ιστοσελίδας, πριν από την ολοκλήρωση και την υποβολή της σχετικής παραγγελίας, ο καταναλωτής ενημερώνεται από την Εταιρεία σχετικά με:

1. την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
2. τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,
3. την τιμή,
4. την ποσότητα και τα τέλη μεταφοράς,
5. την μέθοδο πληρωμής και παράδοσης,
6. τη διάρκεια της παραγγελίας,
7. τη τιμή ή τη τρέχουσα προσφορά,
8. το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας του, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στους σχετικούς καταλόγους κάθε προϊόντος ΔΕΝ περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24% για αθλητικό εξοπλισμό, 6% για μάσκες). Η “Playsports” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση στους καταναλωτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πελάτες εκτός ΕΕ υπόκεινται σε τυχόν χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγματικές διαφορές, εκτελωνισμούς κ.λπ., για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

  1. ΜΕΘΟΔΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο πελάτης έχει την επιλογή να επιλέξει τη μέθοδο παράδοσης, είτε μέσω της υπηρεσίας Ελληνικού Ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) που μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 30 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με τον τόπο παράδοσης) είτε μέσω εταιρείας Express Courrier που μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Το κόστος παράδοσης ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και το βάρος του δέματος που αποστέλλεται, ενώ ο πελάτης ειδοποιείται σχετικά με το ακριβές κόστος κατά τη στιγμή της παραγγελίας και πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, έχοντας έτσι την ευκαιρία να την ακυρώσει εάν δεν συμφωνεί με τα έξοδα παράδοσης.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, λάβετε υπόψη ότι η ακύρωση θα γίνει αποδεκτή εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Πέρα από αυτό το σημείο, καμία ακύρωση δεν θα γίνει αποδεκτή.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εάν λόγω ανωτέρας βίας (δηλ. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.), δεν σας παρέχουμε τα προϊόντα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail.

Η “Playsports” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει χωρίς το σφάλμα της και θα κάνει ό, τι είναι ανθρωπιστικά δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τροποποίηση όρων: Η “Playsports” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις συναλλαγές. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στους όρους.